Óvodai nevelés

Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.Jókai Mór
Pedagógus munkacsoportunk fő célja olyan gyermekek nevelése, akikből talpraesett, nyugodt lelkületű, kiegyensúlyozott iskolások válnak. Alapvetően sikerorientált, magabiztos gyerekek nevelése a célunk, akik szükség esetén képesek elviselni a kisebb sikertelenséget és felülkerekednek a kudarc élményén is. Óvodásainkból KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉST TÁMOGATÓ SZEMLÉLETÜNK által olyan felnőttek válhatnak, akik fizikailag, lelkileg és szellemileg egyaránt terhelhetők. Feladataikat divergensen gondolkodva oldják meg, magukban hordozva a magyar polgárság legjobb hagyományait.
Célunk, hogy olyan gyermekek ballagjanak tőlünk az iskolába, akik illem és etikett dolgában jártasak, türelemmel és szeretettel fogadják el a másság mindenféle jelenlétét. Hisszük és valljuk, hogy az első 6-7 év meghatározó gyermekeink életében, így nagyon fontos, hogy olyan egészséges életmódra szoktató tevékenységekkel kínáljuk meg őket, mint például a rendszeres úszás egész évben, téli korcsolyázás, a nyári lovaglás és tenisz alapok, judo, angol, pancsolás, levegőzés. Mindez sok-sok szabad játékba (csoportszobaiba és kertibe) ágyazva. A szülőkkel összedugva fejünket egyéni nevelési terv alapján igyekszünk a gyermekek teljes személyiségének kibontakoztatását előmozdítani. A nevelők attitűdjén átsugározva érzékeltetjük a keresztény értékeket, melynek alapja Jézus Krisztus következő idézete:
Úgy szeressétek egymást, mint Én titeket (Jn.13)

Óvodai szocializáció0

Beszoktatás: a fokozatos „leválás” a szülőtől (ami igazából nem elszakadást, hanem a kapcsolat átlényegülését jelenti) a gyermeki és a szülői igényeknek megfelelően valósul meg az óvodában. Az új környezet megismerése és elfogadása a szülő, a gyermek és a pedagógus közös megegyezésén keresztül érvényesül, azaz rugalmasan, "testreszabva" történik.
A szocializációt tulajdonképpen az együttes tevékenységek hangulata motorizálja: a kortársakkal, illetve a felnőttekkel való közös játékok és foglalkozások során kialakul a gyermekek közösséghez való kötődése, melyet az óvodapedagógusok a gyermek fejlődésével összhangban alakítanak.

Nevelési céljaink

Célunk, hogy a gyermeki személyiséget a tisztelet és a megbecsülés övezze.
Ismerje meg jobban nevelési céljainkat