A Pillangó Óvoda nevelési céljai

 • A gyermekek komplex személyiségének kibontakoztatása.
 • A keresztény erkölcsi értékek megismertetése, érzékeltetése (mint a szeretet, az öröm, az önbizalom, a megbocsátás).
 • Az egészséges életmódra nevelés.
A nevelés alapja a személyiségközpontúság – szeretetteljes légkörben, az életkornak leginkább megfelelő tevékenységi formák gyakorlása közben tudatosan biztosítani a gyermekek egyéni képességeik szerinti fejlődését, fejlesztését.
Célunk, hogy a gyermeki személyiséget a tisztelet és a megbecsülés övezze. Az óvoda a családdal együtt, összhangban, azt kiegészítve vállalja a gyermekek nevelését olyan polgári értékek közvetítésével, amelyek korszaktól függetlenül mindig is fontosak voltak..
Az óvoda funkciói:
 • Óvó-védő,
 • Szocializáló,
 • Nevelő és személyiségfejlesztő funkció.
Az óvoda feladatai:
 • Az egészséges életmód kialakítása.
 • Az érzelmi intelligencia fejlesztése és a szocializáció biztosítása.
 • Az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása.
Az egészséges életmód kialakításának területei
Helyes életritmus: a szülők véleménye alapján, az otthoni napirendhez viszonyítva alakítjuk ki évente a napirendet úgy, hogy
 • minden gyermeknek elegendő ideje legyen a szükségletei kielégítésére,
 • nyugalom, derű, optimizmus hassa át a tevékenységeket,
 • ne okozzon túlterheltséget a napirend megvalósítása,
 • ha kell, a gyermekek érdekében rugalmasan kezeljük a napirendet.
Helyes táplálkozás: az óvodai étkezések az otthoni étkezési szokások figyelembe vételével valósulnak meg. Az igényeket a szülők közlik az óvónőkkel, melyek beépítése és megtartása az óvoda dolgozóinak feladata. Az étkezési szokások kialakítása érdekében fontos:
 • az eszközhasználat megtanítása,
 • az asztalnál ülés, a tisztán étkezés normáinak kialakítása,
 • az étkezés közbeni viselkedési normák megismertetése,
 • a különböző ételek megismertetése, megszerettetése,
 • a nyugodt étkezés körülményeinek biztosítása.
Testápolás: az egyéni igények és szükségletek teljes figyelembe vételével történik, a szükséges idő és tárgyi feltételek biztosításával, egyéni fejlesztő feladatokkal, személyre szóló ellenőrzéssel és értékeléssel. A helyes testápolás kialakítása a következő területeken valósul meg:
 • kézmosás, arcmosás,
 • WC használat,
 • hajápolás,
 • fogmosás,
 • orrfújás.
Öltözködés: az öltözködési szokások kialakítása az önállóság fokozatos növelésével történik, szem előtt tartva az óvoda klímájának jellemzőit és az időjárási viszonyokat. Szempontok:
 • A gyermek fokozatos önállóságra nevelése.
 • Az öltözködési technikák megtanítása, begyakoroltatása.
 • Személyre szóló ellenőrzés.
Testedzés: a lehető legtöbb szabad levegőn való tartózkodás és a megfelelő mennyiségű és minőségű mozgás biztosítása. Ennek területei:
 • ha az időjárás engedi, játék a kertben, sok mozgással,
 • hetente egyszer zenés torna,
 • hetente egyszer judo edzés,
 • nyáron a vízhez szoktatás az ovikertben megvalósítható (kis medencében),
 • egész évben úszómester bevonásával heti egy uszodai nap,
 • ősztől tavaszig hetente egyszer korcsolyázás vagy síelés,
 • tavasztól őszig „A” héten lovaglás, „B” héten tenisz.
Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.Antoine de Saint-Exupéry