Munkatársat keresünk

Pályázati kiírás

1 fő óvodapedagógus/pedagógiai asszisztens állásra

Lelkes, vidám, elhivatott, önálló munkavégzésre ill. csapatmunkára képes munkatársat keresünk, lehetőség szerint (többéves) tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus (vagy felsőfokú végzettségű ped. asszisztens/kisgyermek gondozó) személyében. Támogató, gyermekcentrikus, a megfelelő hatásköröket biztosító, demokratikus légkört, jól felszerelt, barátságos munkakörnyezetet biztosítunk. Óvodánk 1 vegyes csoportjában 3 óvodapedagógus dolgozik együtt (2 fő segítővel), így a munkavégzés könnyedebb, kiegyensúlyozottabb.
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel, teljes munkaidőben (megállapodás szerint heti 30 óra is elképzelhető). A munkaidő beosztást szerződéskötéskor egyeztetjük. Elsősorban délutános munkatársat keresünk, de ez is lehet megbeszélés tárgya.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton kérjük benyújtani az emodovi@t-online.hu e-mail címre!
Pályázati feltételek:
  • felsőfokú (BSc) pedagógus végzettség
  • érvényes munkaalkalmassági igazolás
  • büntetlen előélet (90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
A pályázatnál előnyt jelent: angol nyelvtudás, többéves szakmai tapasztalat, ajánlás előző munkahelyről, zenei képzettség, tanító vagy fejlesztő pedagógus végzettség/tapasztalat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot és a végzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát. Az erkölcsi bizonyítványt és a munkaalkalmassági igazolást elegendő a munkába lépéskor bemutatni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 7.
A pályázat elbírálásának határideje:  folyamatos.
Az állás előreláthatólag 2024. május 2-től tölthető be, de ebben is lehet némi mozgástér.
A fenti feltételeknek nem megfelelő pályázatokat válasz nélkül elutasítjuk, kérjük a megadott szempontokat figyelembe venni, kiemelt tekintettel a felsőfokú pedagógus végzettségre. (A 60/120 órás tanfolyamokon szerzett képesítés nem elégséges a jelenlegi munkakörhöz.)
A pályázattal kapcsolatban Salem Julio Samir intézményvezető adhat további tájékoztatást. Elérhetőségek: Telefon: 061 240 1550 / 0620 951 6662  E-mail: emodovi@t-online.hu